Financovanie podporných opatrení

Financovanie podporných opatrení sa realizuje na základe zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
Ďalšie informácie k financovaniu podporných opatrení sú dostupné TU.


Podľa § 4e zákona č. 597/2003 Z. z. môže ministerstvo prideliť zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia príspevok na podporné opatrenie na úhradu nákladov na:

Podľa § 8c, ods. 1, písm. c) zákona č. 597/2003 Z. z. môže ministerstvo upraviť zriaďovateľovi školy objem normatívnych finančných prostriedkov  na úhradu nákladov na:

Podľa § 4aa ods. 3 písm. k) zákona č. 597/2003 Z. z. môže ministerstvo poskytnúť finančné prostriedky na dopravu zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo žiaka do školy a späť do miesta jeho trvalého pobytu, ak ide o školu, v ktorej výchovu a vzdelávanie zabezpečil RÚŠS na účel poskytnutia podporného opatrenia 

Otázky týkajúce sa financovania podporných opatrení adresujte na sekretariat.sfrs@minedu.sk

Dokumenty:

 

 

Skočiť na začiatok stránky